Курсова робота icon

Курсова робота


Скачать 471.03 Kb.
НазваниеКурсова робота
Дата конвертации04.08.2013
Размер471.03 Kb.
ТипДокументы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра комп’ютерних систем та мереж


КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни

ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ


Виконав Протасов Іван Андрiйович


Група 101 ФКС Спеціальність 6.050102

Студентський квиток № 08300216

Номер технічного завдання 111111010100111101111000


(допущений до захисту)


(підпис викладача)

(захистив з оцінкою)


(підпис викладача)

Київ 2012
Формат


Позначення


Найменування

Кіл.лис.

екю.


При­мітка
1


2Документація загальна

3


4Знов розроблена

5


6

А4

НАУ 12 0216 002 ТЗ

Технічне завдання

3


7

А4

НАУ 12 0216 003 Е2

Керуючий автомат.

1


8Схема електрична

9функціональна

10

А4

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Пояснювальна записка

15


11


12


13


14Підпис і дата
1516171819Інв. № дубл.
202122Зам. Інв. №
2324


Підпис і датаНАУ 12 0216 001 ОА
Зм.

Арк

№ докум

Підпис

Дата

Інв. № ор.
Розроб.

ТарасюкОпис

альбому

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.1

1

ФКС-101

6.050102

Н.контр


Затв.
ТЕХНІЧНЕ

ЗАВДАННЯ
Зміст


Розділ Лист

1. Вступ _______________________________________________2

2. Призначення розроблюваного автомату __________________2

3. Вихідні дані _________________________________________ 2

4. Етапи проектування та терміни виконання ________________3

5. Перелік документації __________________________________3Підпис і дата
Інв. № дубл.
Зам. Інв. №
Підпис і датаНАУ 12 0216 002 ТЗ
Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Інв. № ор.
Розроб.

ТарасюкТехнічне завдання

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.1

3

ФКС-101

6.050102

Н.контр


Затв. 1. Вступ


В курсовій роботі необхідно розробити операційну схему та виконати синтез автомату, що виконує задану варіантом функцію, побудувати функціональну схему, що забезпечує керування обчислювальним пристроєм. Необхідно також побудувати схеми, що реалізують перемикальні функції в заданому елементному базисі.


 1. Призначення розроблюваного автомату


В даній роботі потрібно виконати синтез автомата Мура, що реалізує функцію D=2A(B+1)+0.5C і побудувати керуючий автомат, тобто електронну схему, яка перетворює вхідний алфавіт у вихідний за скінчену кількість тактів.


 1. Вихідні дані


Перетворивши номер залікової книжки у війкову систему числення, отримаємо варіант завдання. Необхідно виконати синтез автомата Мура. При побудові функціональної схеми можна використовувати T – тригер та логічні елементи І, АБО та НЕ з будь-якою кількістю входів.

Таблиця істинності перемикальних функцій задана таблицею 1.1. Функцію f4 необхідно представити в канонічних формах алгебр Буля, Пірса, Шефера та Жегалкіна. Визначити приналежність функції п’ятьом чудовим класам. Виконати мінімізацію функції f4 методами:

 • Квайна – Мак-Класки;

 • невизначених коефіцієнтів;

 • діаграм Вейча.

Необхідно виконати спільну мінімізацію функцій f1, f2, f3 з урахуванням елементної бази. Може знадобитися ДНФ і КНФ. Одержати всі операторні представлення для реалізації системи функцій у заданому елементному базисі: 3АБО-НЕ, 3І. Побудувати схему з мінімальною складністю, вказати її складність по Квайну.
НАУ 12 0216 002 ТЗ

Аркуш
2

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Таблиця iстиностi перемикальних функцiй

Таблиця 1.1


x4

x3

x2

x1

f1

f2

f3

f4

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

-

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

-

-

0

0

1

1

1

-

-

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

-

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1 1. Етапи проектування та терміни виконання


Дана курсова робота виконувалася протягом 3 семестру 2012 року.


 1. Перелік документації


1. Відомість курсового проекту;

2. Технічне завдання;

3. Керуючий автомат. Схема електрична функціональна;

4. Пояснювальна записка.
НАУ 12 0216 002 ТЗ

Аркуш
3

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

ДатаКЕРУЮЧИЙ АВТОМАТ.

СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА

ФУНКЦІОНАЛЬНАПідпис і дата
Інв. № дубл.
Зам. Інв. №
Підпис і датаНАУ 12 0216 003 Е2
Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Інв. № ор.
Розроб.

ТарасюкКеруючий автомат.

Схема електрична

функціональна

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.1

1

ФКС-101

6.050102

Н.контр


Затв.
ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА
Зміст


Розділ Лист

 1. Вступ …………………………………………………………………………….2

 2. Синтез комбінаційних схем ……………………………………………………2

  1. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Буля …………….2

  2. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Пірса ……………2

  3. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Шиффера ……….2

  4. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Жегалкіна ………3

  5. Визначення приналежності функції f4 до п’яти чудових класів ………...3

  6. Мінімізація функції f4 методом невизначених коефіцієнтів ……………..3

  7. Мінімізація функції f4 методом Квайна-Мак-Класки …………………….4

  8. Мінімізація функції f4 методом діаграм Вейча …………………………...5

  9. Спільна мінімізація функцій f1,f2,f3 методом Квайна-Мак-Класки……..5

  10. Комбінаційна схема системи функцій f1,f2,f3……………………………..7

 3. Синтез автомата………………………………………………………………...8

  1. Спрощена операційна схема…………………………………………………9

  2. Змістовний мікроалгогритм………………………………………………....9

  3. Цифрова діаграма стану регістрів…………………………………………..10

  4. Функціональна схема………………………………………………………...11

  5. Розробка закодованого мікроалгоритму……………………………………12

  6. Складання графа автомата…………………………………………………..13

  7. Структурна таблиця автомата……………………………………………….14

  8. Одержання МДНФ функцій збудження тригерів і керуючих сигналів…..14

  9. Побудова електричної функціональної схеми автомата…………………..15

 4. Висновок………………………………………………………………………...15

 5. Список використаної літератури…………………………………………….15


Підпис і дата
Інв. № дубл.
Зам. Інв. №
Підпис і датаНАУ 12 0216 004 ПЗ
Зм.

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

Інв. № ор.
Розроб.

ТарасюкЗмiст

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перев.1

15

ФКС-101

6.050102

Н.контр


Затв.

1. Вступ

Дана курсова робота складається з двох частин: синтез комбінаційних схем і синтез керуючого автомата. Вона виконана по номеру технічного завдання:

0830021610=1111110101001111011110002


2. Синтез комбінаційних схем

2.1. Представлення функції f4в канонічній формі алгебри Буля

Існують дві нормальні форми алгебри Буля: ДДНФ (І/АБО) і ДКНФ (АБО/І):


2.2. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Пірса

Канонічною формою алгебри Пірса є АБО-НЕ/АБО-НЕ. Її можна отримати із ДКНФ використовуючи подвійне заперечення і правило Де-Моргана:2.3. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Шеффера

Канонічною формою алгебри Шеффера є І-НЕ/І-НЕ. Її можна отримати із ДДНФ використовуючи подвійне заперечення і правило Де-Моргана:


НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
2

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

2.4. Представлення функції f4 в канонічній формі алгебри Жегалкіна

Канонічну форму алгебри Жегалкіна можна отримати із ДДНФ наступним чином: зовнішню операцію АБО замінюємо на виключне АБО, аргументи із запереченням замінюємо на суму з одиницею, розкриваємо дужки та викреслюємо попарно однакові члени.2.5. Визначення приналежності функції f4 до п’яти чудових класів

Функція f4 належить до класу функцій, зберігаючих нуль: f4 (0,0,0,0)=0, а також до таких, які зберігають одиницю: f4 (1,1,1,1)=1. Оскільки на протилежних наборах функція не приймає протилежних значень, значить вона не самодвоїста.

Також вона немонотонна: ні зростає, ні спадає на всіх наборах. Функція не належить до класу лінійних функцій (її не можна представити у вигляді лінійного поліному Жегалкіна).


F4

K0

K1

KcКл

0

1

-

-

-НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
3

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата2.7. Мінімізація функції f4 методом Квайна-Мак-Класки

Метод Квайна-Мак-Класки є модифікацією методу мінімізації Квайна. Мінімізація відбувається в цифровій формі, а для збереження позиції цифри вводиться новий символ Х. Запишемо у стовпчик конституенти одиниці, виконаємо склеювання та поглинання імплікант :


0001 00X1 XX01

0011 0X01 X1X1

0101 X001 0XX1

0111 0X11 1X0X

1000 01X1

1001 X101

1100 X111

1101 100X

1111 1X00

1X01

110X

11X1
НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
4

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Складемо таблицю покриття

Таблиця 2.7Результатом мінімізації буде функція:

  1. Мінімізація функції f4 методом діаграм Вейча

Запишемо значення функції f4 в таблицю і об’єднаємо одиниці в прямокутники розмірністю 2n за допогою дiаграми Вейча:
В результаті отримаємо:У всіх трьох випадках мінімізації ми отримали однаковий результатi – мінімізація зроблена вірно.


  1. Спільна мінімізація функцій f1,f2,f3 методом Квайна-Мак-Класки

Запишемо конституенти одиниці з вказанням функцій, до яких вони належать, проведемо склеювання (в дужках вкажемо перетин множин функцій), поглинатися можуть імпліканти лише з однаковими наборами функцій:
НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
5

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата0011 (1,2,3) 00X1 (3) X0X1 (3)

0100 (1*,2) 0X01 (3) XX01 (3)

0101 (1,2,3) X001 (3)

1001 (1,2,3) X011 (,1,2,3)

1010 (1,2) 010X (1,2)

1011 (1,2,3) X101 (1,3)

1101 (1,3) 10X1 (1,2,3)

1110 (1) 1X01 (1,3)

0001 (3) 101X (1,2)

1X10 (1)


Складаємо таблицю покриття (таблиця 2.9) на підставі якої знаходимо остаточні форми представлення функцій, що забезпечують їх спільну реалізацію з мінімальними апаратурними витратами.

Таблицю покриття

Таблиця 2.9
Шукана мінімальна форма системи даних функцій буде виглядати так:Представимо систему функцій й формах І/АБО-НЕ та АБО-НЕ/АБО-НЕ:

{І/АБО-НЕ}

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
6

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


{АБО-НЕ/АБО-НЕ}


2.10. Комбінаційна схема системи функцій f1,f2,f3

Легко пересвідчитись, що обидві нормальні форми мають однакову складність, яка дорівнює 42. Тому намалюємо, наприклад, схему, яка реалізується на елементах І/АБО-НЕ (рис. 2.10):Рис. 2.10 Комбінаційна схема

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
7

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


3. Синтез автомата

Синтез автомата включає такі етапи:

1) складання списку керуючих сигналів, що забезпечують виконання кожної мікрооперації;

2) визначення тривалості кожного керуючого сигналу (в числі тактів) і періоду тактуючих сигналів автомата;

3) одержання закодованого мікроалгоритму;

4) оцінка станів автомата;

5) складання графа автомата;6) кодування станів автомата;

7) складання структурної таблиці автомата;

8) одержання МДНФ функцій збудження тригерів і керуючих сигналів;

9) зображення функцій збудження тригерів і керуючих сигналів в операторной формі;

10) побудова схеми керуючого автомата.

Згідно варіанту, мені потрібно розробити операційну схему та виконати синтез автомату Мура, що реалізує функцію виду: D=2A(B+1)+0.5C і побудувати функціональну схему, що забезпечує керування обчислювальним пристроєм.

Коефіцієнт "2" реалізує зсув числа вліво на один розряд, а "0.5" – вправо на один розряд. Щоб знайти шукану функцію D будемо до 0.5С додавати 2А по черзі В+1 раз.

Закон функціонування такого автомата визначається виразамиде s=0, 1, 2,...- моменти автоматного (дискретного) часу; - функція переходів; - функція виходів; a {a1, a2, ..., am} - стан автомата; х={х1, х2 , ..., хk} - вектор значень вхідних сигналів; у={у1, у2, ..., уp } - вектор вихідних сигналів автомата.

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
8

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата
  1. Спрощена операційна схема

Спрощена операційна схема складається з двох регістрів RG1 та RG2, суматора SM та лічильника СТ. Регістр RG1 реалізує зсув вправо, а регістр RG2 – зсув вліво. Лічильником СТ будемо контролювати момент закінчення обчислень. Дана схема зображена на рисунку 3.1.Рис. 3.1 Операційна схема автомату


  1. Змістовний мікроалгогритм

У вихідному стані операнд А записаний в RG2, операнд В – в СТ, а операнд С – в RG1. В першому такті шляхом зсуву здійснюється подвоєння А в RG2, ділення С на 2 в RG1 і додається одиниця до В в СТ. Далі до RG1 В+1 раз додається слово записане в RG2. Після кожного додатка вміст СТ зменшується на 1. Обчислення закінчуються при виконанні умови СТ=0. Результат операції формується в RG1. Для виконання мікро операції на регістрі необхідно подати одиничний сигнал на відповідний керуючий вхід. На всі інші керуючі входи цього регістра повинен подаватися нульовий сигнал. Змістовний мікроалгоритм у вигляді блок-схеми показаний на рисунку 3.2.


НАУ 12 40216 004 ПЗ

Аркуш
9

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата
Рис. 3.2 Змістовний мікроалгогритм  1. Цифрова діаграма стану регістрів

Нехай в початковому стані (ПС) А=410=0100, В=510=0102, а С= А=610=0110. В першому стані значення RG1 зсуваємо вправо на один розряд, значення RG2 – вліво, а до значення СТ. додаємо 1. З кожним наступним станом до числа з RG1 додаємо число з RG2 і зменшуємо на 1 значення СТ. Повторюємо дані операції поки СТ<>0. (табл. 3.3).


НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
10

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Цифрова діаграма стану регістрів Таблиця 3.3


3.4. Функціональна схема

При розробці закодованого мікроалгоритму ми враховуємо розрядність регістрів, суматора, а також зображуються шини і проставляються керуючі входи. Функціональна схема зображена на рисунку 3.4.


№ такту

RG1

RG2

CT

ПС

000000110

00100

00101

Зсув

000000011

01000

00110

1

+01000

000001011

01000

00101

2

+01000

000010011

01000

00100

3

+01000

000011011

01000

00011

4

+01000

000100011

01000

00010

5

+01000

000101011

01000

00001

6

+01000

000110011

01000

00000

Рис. 3.4 Функціональна схема
НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
11

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


3.5. Розробка закодованого мікроалгоритму

Змінимо блок-схему, вказавши керуючі сигнали (рис. 3.5)Рис. 3.5 Змiстовий алгоритм


Для одержання закодованого мікроалгоритму заміняємо в змістовному мікроалгоритмі описи логічних умов їх позначеннями, а описи мікрооперацій – відповідними керуючими сигналами (рис. 3.5.1).Рис. 3.5.1 Закодованого мікроалгоритму

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
12

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Виконаємо розмітку станів мікроалгоритму автомата Мура. Оцінка станів автомата здійснюється так: символом а1 відзначаються початкова і кінцева вершини; всі операторні вершини відзначаються різними символами аj (рис. 3.5.2):Рис. 3.5.2 Розмітка станів мікроалгоритму автомата Мура


  1. Складання графа автомата

Щоб зообразити переходи з одного стану автомата в інший використовують т.з. граф автомата. Кожен стан кодується своїм кодом. Граф автомата на рис. 3.6:Рис. 3.6 Граф автомата Мура

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
13

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата
  1. Структурна таблиця автомата

Структурна таблиця складається по його графу. Кожен рядок (табл. 3.7) відповідає визначеному переходові автомата з одного стану в інший. В ній записують початковий стан, стан переходу, коди цих станів, значення логічних умов, необхідні значення керуючих сигналів і функції збудження тригерів.

Структурна таблиця Таблиця 3.7Перехід

Старий

сигнал

Новий

сигнал

Вхідні сигнали

Вихідні сигнали

Функції тригерів

Q1

Q2

Q1

Q2

X

Y1

Y2

Y3

Y4

T1

T2

Z1-Z2

0

0

0

1

---

0

0

0

0

0

1

Z2-Z3

0

1

1

0

---

1

1

0

0

1

1

Z3-Z1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

Z3-Z4

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

Z4-Z4

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

Z4-Z1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1
  1. Одержання МДНФ функцій збудження тригерів і керуючих сигналів

Мінімізуємо вихідні сигнали та функції тригерів методом діаграм Вейча.

Зобразимо мінімізацію :
Y1

Y3Y4


Т1


Т2

Y2

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
14

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

ДатаВ результаті мінімізації отримали такі функції:
  1. Побудова електричної функціональної схеми автомата


Електрична функціональна схема автомату наведена в розділі “Керуючий автомат. Схема електрична функціональна”.


4. Висновок

В курсовій роботі з курсу “Прикладна теорія цифрових автоматів”, я виконав індивідуальне завдання за варіантом, що визначений номером залікової книжки.

У ході курсової роботи перемикальна функція f4 була мінімізована методами Квайна – Мак – Класки, діаграм Вейча та невизначених коефіцієнтів.

Перемикальні функції f1, f2, f3 були спільно мінімізовані з використанням диз’юнктивної та кон’юнктивної нормальних форм Квайна – Мак – Класки. На основі чого була побудована комбінаційна схема з найменшою складністю і з врахуванням відповідної елементарної бази.

Був синтезований автомат Мура, побудована його функціональна схема, логіка роботи якої відповідає вимогам технічного завдання.


5. Список використаної літератури


1. Жабін В. І., Клименко І. А., Ткаченко В. В. “Прикладна теорія цифрових автоматів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі””, — К.: НАУ, 2004.

2. Жабін В. І., Ткаченко В. В. “Цифрові автомати. Практикум”,— К.: ВЕК +, 2004.

НАУ 12 0216 004 ПЗ

Аркуш
15

Ізм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Курсова робота iconСАМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ - Методика організації самостійної навчальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства реалізація самостійної роботи на уроках природознавства
451.9kb.   курсова робота
Курсова робота iconКурсова робота: 32 стор.; 9 рис.; 11 табл.; 6 бібл
350.5kb.  
Курсова робота iconКурсова робота: 32 стор.; 9 рис.; 11 табл.; 6 бібл
349.4kb.  
Курсова робота iconКурсова робота з дисципліни «Основи загальної гідрології та гідрометрії»
168.4kb.  
Курсова робота iconКримінальне право України - Класифікація обєктів злочину
457.9kb.   курсова робота
Курсова робота iconПеретяка Віталій Віталійович курсова робота з теми
285.5kb.   Основні етапи становлення й розвитку інформаційних агентств на ринку світової інформації
Курсова робота iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» Курсова робота з дисципліни
115.9kb.  
Курсова робота iconАналіз діяльності підприємства "Березівські мінеральні води" - Курсова робота з економіки підприємства
1460kb.   курсовая работа, содержит план, графики, рисунки
Курсова робота iconКурс ІІ група 212 Науковий керівник: Старший викладач Павлік Л. М. Робота подана на кафедру Робота допущена до захисту Робота захищена з
16.2kb.  
Курсова робота iconРеферат курсова робота: 48 сторінок, 14 таблиці, 10 джерел інформації
599.4kb.   ...
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты