організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а icon

організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а


Названиеорганізація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а
Дата конвертации29.05.2014
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАН
А

Організація обліку
Таблиця 1

Перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»

№ з/п

Характеристика економічної інформації, яка необхідна для обліку

Призначення інформації

Вимірники

У яких носіях інформації фіксуються

натуральні

вартісні

1

2

3

4

5

6

1

Первісна вартість об’єкта

Для обліку основних засобів на рахунку 10 „Основні засоби”

шт.

грн.

статутні документи. рахунок-фактура, Акт прийому-передачі, податкова накладна

2

Сума нарахованої амортизації за звітний період

Для ведення аналітичного обліку об’єктів основних засобів
грн.

Форма ОЗ-14

3

Метод нарахування амортизації

Для розрахунку норми амортизації
грн.

Форма ОЗ-14

4

Строк корисного використання

Для розрахунку норми амортизації
грн.

Форма ОЗ-14

5

Ліквідаційна вартість

Для розрахунку норми амортизації
грн.

Форма ОЗ-14

6

Дата введення основного засобу в експлуатацію

Для нарахування амортизації з певного місяця
грн.

Розпорядчі документи керівника підприємства

7

Інвентарний список

Для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження за матеріально відповідальними особами
грн.

Типова форма

ОЗ-9

Дані пооб’єктного обліку за місцем їх знаходження повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку ОЗ, що ведуться в бухгалтеріїТаблиця 5

Перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання звіту про фінансові результати ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
з\п

Характеристика економічної інформації, яка необхідна для обліку

Призначення інформації та показників

Вимірники

У яких носіях облікової інформації фіксуються дані

Натуральні

Вартісні

1

2

3

4

5

6

1

Дата господарської операції

Для віднесення госп. оп-ії допевного звітн. Періоду

+
Журнал реєстрації господарських операцій(ЖРГО), Головна книга

2

Зміст господарської операції

Для розкриття змісту бухгалтерського проведення

+
ЖРГО

3

Підстава для здійснення господарської операції

Для відображення основи (прев. документів) для здійснення госп. оп-іїї

+
ЖРГО, ЖО1-ЖО7, аналітичні відомості

4

Сума

Для відобр-ня суми госп. оп-ії
+

ЖРГО,Оборотно-сальдова відомість, ЖО1-ЖО7,аналітичні відомості, Ф1-Ф5,бух. довідка, аркуш-розшифровка, Головна книга

5

Сальдо на поч.

Для відобр-ня залищку на рах. на поч. пер.
+

Оборотно-сальдова від-ть, ЖО1-ЖО7, аналітичні відомості, Головна книга

6

Сальдо на кін.

Для відобр-ня залищку на рах. на кін. пер.
+

7

Обороти

Для відоюр-ня руху коштів по рах.
+

Оборотно-сальдова від-ть, Головна книга

7

Номера кореспондуючих рахунків

Для відображення бух. операціій на синтет.рах.

+
ЖРГО,Оборотно-сальдова від-ть, ЖО1-ЖО7,аналітичні відомості,бух. довідка, аркуш-розшифровка., Головна книга

8

Суми за попередній і звітний періоди

Для порівняння фінансового стану підпр-ва за пот. і звітн. період
+

Таблиця 6


Перелік облікових регістрів з нарахування амортизації ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»Номер форми типової

Обліковий регістр

Формат

Призначення регістру

На підставі яких документів складають

1

2

3

4

5

6

1

ЖРГО

Журнал обліку господарських операцій

А4

Для відображення господарських операцій та їх кореспонденції

Первинні документи

2

ОСВ

Оборотно-сальдова відомість

А4

Для відображення оборотів, залишків та відображення здійснених змін на рахунках

ЖРГО, первинні документи

3

ЖО5, 5а

Облік витрат

А4х1,5

Для відображення витрат виробничої діяльності

Аванс.звіт, лім.-забірна картка, розр.-плат.від-ть тощо

4

ЖО6

Облік доходів і результатів діяльності

А4

Для обліку доходів і результатів діяльності підприємства

Под.накл, розр.бух-рії,акт прийому-передачі, акт ліквідації, рах.-фактура, договір тощо

5

В5.1

Відомість аналітичного обліку запасів

А4

Для збирання аналітичних даних за рахунками чи субрахунками обліку запасів в розрізі зав центрами відповідальності

Прибуткові ордери, видаткові накладні, лімітно-забірні картки тощо

6

Головна книга

Головна книга

А4

Для узагальнення даних поточного обліку і проведення взаємної перевірки записів

ЖО, аналітичні відомостіТаблиця 8

Графік документообігу з обліку основних засобів


№ з/п

1

2

3

Документ

ЖРГО

ЖО

Головна книга

Призначення документа

Для відображення господарських операцій та їх кореспонденції

Для поєднання хронологічного і систематичного обліку відповідно до назви регістра

Для узагальнення даних поточного обліку і проведення взаємної перевірки записів

Кількість примірників

1

1

1

Коли складається

По мірі надходження та опрацювання первинних документів

По мірі надходження та опрацювання первинних документів та складання групувальних відомостей

В кінці місяця

Хто складає документ

бухгалтер

Гол. бухгалтер

Гол. бухгалтер

Які роботи виконують

зі складання документа

Обробка, запис у регістрі

Обробка, запис у

реєстрі

Обробка, запис у регістрі

Хто підписує документ

Бухгалтер, Гол. бухгалтер

Гол. бухгалтер

Гол. бухгалтер

Коли передається

документ до

бухгалтерії

Складається в бухгалтерії

Кому передається

документ

Головному бухгалтеру

Яку роботу виконують у

Бухгалтерії підприємства

Складання регістрів та контроль за змістом

Які регістри складають на

основі документа


ЖО


Головна книга


Фінансова звітністьТаблиця 9

Зведений графік документообігу ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» регістрів обліку для складання звітностіНазва документа

Створення документа

Перевірка документа

Оброблення документа

Передання в архів

Кількість примірників

Відповідальний за оформлення

Відповідальний за випуск та виконання

Термін виконання

Відповідальний за перевірку

Хто подає документ

Порядок подання документа

Термін подання документу

Хто виконує

Термін виконання

Хто виконує

Термін виконання

ЖРГО

11

бухгалтер

бухгалтер

Щодня, при надходженні

головбух

бухгалтер

Контроль за призначенням МВО, норми амортизаційних відрахувань запис у реєстрі

Кожного 5, 10, 15 числа

Бухгалтер

На наступний день після приймання документа

Головбух

По закінченні звіт. року

ЖО

11

Головбух

Головбух

По мірі надх-ня док-тів

Те саме

Головбух

Те саме

В кін. міс

Гол. Бухгалтер

По мірі надх-ня док-тів

Гол. Бухгалтер

Те саме

Головна книга

1

1

Те саме

Те саме

В кін. міс.

Те саме

Те саме

Контроль за сумою зносу, списання об’єкта з МВО

В кін. міс

Гол. Бухгалтер

В кін. міс.

Гол. Бухгалтер

Те самеТаблиця 27

Табель внутрішньої поточної звітності структурних підрозділів підприємства


№ з/п

Номер

форми

Назва звітностві

Структурний

підрозділ

Періодичністьсть подання

Термін подання

Відповідальний виконавець

Кому подається

1

2

3

4

5

6

7

8

1

П-13

(П-14)

Табель обліку використання робочого часу

Бригада

Щомісячно

1 числа

місяця

Виконроб або майстер

Бухгалтер з

обліку праці

та її оплати

2
Наряд на відрядну

роботу

Бригада

Щодня за попер. день

Кожен день до 12-00

Виконроб


Бухгалтер з

обліку праці

та її оплати

3
Рахунок постачальника

Цех


Щодня


Кожен день до 16-00

Касир

Бухгалтерія

4

М-8

(М-9)

Лімітно-забірна картка

Склад

12, 21, 1 числа

12, 21, 1 числа до 16-00

Комірник

БухгалтеріяТаблиця 28

Табель зовнішньої річної звітності підприємства
з/п


Номер форми звітності

Назва форми звітності

Кому подається

Спосіб подання

Місце подання

Термін подання

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2


3


4

5

Ф.№1

Ф.№2


Ф.№3


Ф.№4

Ф.№5

Баланс

Звітність про фінансові результати

Звітність про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Мінстат України

само носом

Київське міське управління статистики №17

До 20 лютого що настає за звітнім роком

Головний бухгалтер

6

Ф.№11- ОЗ

Звіт про наявність та рух основних засобів , амортизацію (знос)

Органи державної статистики за місцем знаходження

само носом

Київське міське управління статистики №17

До 20 лютого після звітного року

Заступник головного бухгалтера

7

Ф.№1- підприємства

Звіт про основні показники діяльності підприємства за рік

До територіальних органів держстатистики за місцем знаходження підприємства

Поштою

Київське міське управління статистики №14

Не пізніше 20 лютого

Головний бухгалтер

8

Ф.№1 - фрах

Акт обстеження вартості страхування і фрахту в імпорті товарів

До територіальних органів держстатистики за місцем знаходження підприємства

(за вказівкою)

поштою

Київське міське управління статистики №4

До 1 березня наступного за звітнім роком

Головний бухгалтер

9

Ф.№1 - П


Звіт підприємства по продукції

До територіальних органів держстатистики за місцем знаходження підприємства

(за вказівкою)

поштою

Київське міське управління статистики №14

4 лютого

Працівник планово – ек. відділу

10

Ф.№2 – Б

Термінова


Звіт про випуск , реалізацію та обіг цінних паперів

До територіальних органів держстатистики за місцем знаходження підприємства


само носом

Київське міське управління статистики №7

8 лютого

Заступник головного бухгалтера

11

Ф.№1 – ПП

(річна)

Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розмірі окремих видів податків і пільг що до окремих видів податків

Державна податкова інспекція

поштою

Державна податкова інспекція Шевченківського району

8 лютого

Заступник головного бухгалтера

12

Ф. №9 – ЗЕЗ

(квартальний)

Звіт про експорт (імпорт) послуг

Держкомстат

поштою

Київське міське управління статистики №14

До 10 числа після звітного періоду

Головний бухгалтер

13

Ф.№10 - ПІ

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів

поштою

Київське міське відділення

03150 ,

Київ вул. Боженка86-б

Не пізніше 1 лютого після звітного року

Начальник відділу кадрів

14

Ф.№2 - тр

Звіт про роботу автотранспорту

Районному органу державної статистики за місцем знаходження підприємства

поштою

Київське міське управління статистики №14

20 січня

Технічний директор

15

Ф.№4 - мтп

Звіт про залишки і використання палива та паливно – мастильних матеріалів

Міністерство статистики

поштова

Київське міське управління статистики №14

На 10 день після звітного року

Бухгалтер з обліку ТМЦ

16

Ф.№2 - ТЛ

Звіт про охорону атмосферного повітря

Мінстатистики

Мінекоресурсів

поштова

Київське міське управління статистики №14

25 січня

Працівник планово – ек. відділу

17

Ф.№1 – екологічні витрати

Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи

Мінстатистики

Мінекоресурсів

поштою

Мінекоресу-рсів; органу держстатистики за місцем знаходження

25 лютого

Заступник головного бухгалтера

18

Ф.№1 - інновація

Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства

Регіональному органу держстатистики;

Органу, що здійснює державне регулювання у відповідній галузі

поштова

Управління статистики київської області

15 лютого

Технічний директор

19

Ф.№1 – ПВ

(умови праці)

Звітпро стан умов праці , пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

Орган державної статистики за місцем знаходження

Поштою

Київське міське управління статистикою

Не пізніше 31 січня року наступного за звітнім

Бухгалтер з обліку ЗП

20

Ф.№2 - інформатика

Звіт про стан інформатизації

Орган державної статистики за місцем знаходження

Поштою

Київське міське управління статистикою

Не пізніше 15 лютого

Відповідаль-на особаТаблиця 29

Графік складання форм річного фінансового звіту


№ з/п

Номер форми

Звітність

(розділ)

Відповідальний за складання

Термін виконання

За планом

Факт.

1

Ф.№1

Баланс

Головний бухгалтер

21.01

21.01

2

Ф.№2

Звіт про фінансові результати:

 1. Фінансові результати

 2. Елементи операційних витрат

 3. Розрахунок показників прибутковості акцій

Головний бухгалтер


22.01

23.01

24.01


22.01

23.01

24.01

3

Ф.№3

Звіт про власний капітал

Головний бухгалтер

26.01

26.01

4

Ф.№4

Звіт про рух грошових коштів

Головний бухгалтер

02.02

03.02

5

Ф.№5

Примітки до фінансових звітів

Головний бухгалтер

07.02

08.02Таблиця 30

Графік проведення річної інвентаризації на підприємстві


№ п/п

Назва об’єкта інвентаризації

Відповідальна особа


Термін виконання

Жовтень: декади

Листопад: п’ятиденки

Грудень: дні

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5...

1

Основні засоби

Кушнірук О.О.


2

Нематеріальні активи

Бабенко Р.Л.


3

ТМЦ

Коцюба П.А.


4

Товари

Чуркін А.В.


5

Незавершене виробництво

Хрунька В.М.


6

Розрахунок з покупцями, постачальниками

Щербицька М.Б


7

Витрати майбутніх періодів

Лучко О.М.
Таблиця 31

Графік складання пояснювальної записки до річного звіту


№ з/п

Назва розділу


Орієнтований обсяг робіт в машинописному варіанті

Виконавець


Термін виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Загальні вимоги до фінансової звітності

Визначається підприємством самостійно

Гол. бухгалтер

До 15.01

Облікову політика підприємства та її зміни

2

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Вказуються помилки, що мали місце в попередніх періодах

3

Нематеріальні активи

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

НА за групами, їх вартість, види.

3

Основні засоби

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

За групами необор. немат. активів

4

Знос

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Знос ОЗ

5

Капітальні інвестиції

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Вкладені за рік та незаверш. на кінець року

6

Фінансові інвестиції

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Довгострокові та поточні ФІ за рік і на кінець року

7

Доходи і витрати

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Склад і сума доходів та витрат за кожною надзвичайною подією

8

Грошові кошти

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Грошові кошти на кінець року

9

Запаси

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

За видами на кінець року

10

Дебіторська заборгованість

Визначається підприємством самостійно

Гол. Бухгалтер

До 15.01

Перелік дебіторів і суми довгостр. деб. заборгованостіТаблиця 32


Таблиця взаємозв’язків різних форм звітності


№ п/п

Номер

форми

Рядок

Показник

Графа

Номер

форми

Рядок

Показник

Графа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

010

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

3

2

170

Прибуток

3

2

3

010

4

4

175

Збиток

3

3

3

020

Амортизація необоротних активів

3

2

260

Амортизація

3

4

3

050

Збиток (прибуток) від не операційної діяльності

4

2

120, 130

Інші доходи

3

5

3

060

Витрати на оплату відсотків

3

2

140

Фінансові витрати

3

6

3

090

Витрати майбутніх періодів

3

1

270

Витрати майбутніх періодів

3-4

7

3

090

4

1

270

4-3

8

3

410

Залишок коштів на початок року

3

1

230+240

Грошові кошти

3

9

3

430

Залишок коштів на кінець року

3

1

230+240

4

10

3

110

Доходи майбутніх періодів

3

1

630

Доходи майбутніх періодів

4-3

11

4

050

Скоригований залишок на початку року

3-11

1

300-380

Власний капітал

3

12

4

300

Чистий прибуток (збиток)

8

2

220

Чистий прибуток

3

13

4

300

Залишок на кінець року

3-11

1

300-380

Власний капітал

4

14

5

080

Нематеріальні активи

3,14

1

011

Первісна вартість

3,4

15

5

080

4,15

1

012

Накопичена амортизація

3,4

16

5

260

Основні засоби

3,14

1

031

Первісна вартість

3,4

17

5

260

4,15

1

032

Знос

3,4

18

5

340

Капітальні інвестиції

4

1

020

Незавершене виробництво

4

19

5

420

Фінансові інвестиції

5

1

220

Поточні фінансові інвестиції

4

20

5

Сума 440-490Інші операційні доходи і витрати

3

2

060

Інші операційні доходи

3

21

5

Сума 440-490

4

2

090

Інші операційні витрати

3

22

5

Сума 550-520

Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями

3

2

110

Доходи від участі в капіталі

3

23

5

Сума 530-560

Інші фінансові доходи і витрати

3

2

120

Інші фінансові доходи

3

24

5

690

Грошові кошти

3

3

430

Залишок коштів на кінець року

3

25

5

690

3

1

230+240

Грошові кошти

4

26

5

780

Забезпечення

3,9

1

400+410

Забезпечення

3,4

27

5

Сума 800-860,

880
3Виробничі запаси

4

28

5

870

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

3

1

110

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

4

29

5

890

Незавершене виробництво

3

1

120

Незавершене виробництво

4

30

5

900

Готова продукція

3

1

130

Готова продукція

4

31

5

910

Товари

3

1

140

Товари

4

32

5

940

Дебіторська заборгованість за товари

3

1

161

Дебіторська заборгованість за товари

4

33

5

950

Інша поточна дебіторська заборгованість

3

1

210

Інша поточна дебіторська заборгованість

4Таблиця 38

Розрахунок чисельності облікового персоналу


Ділянка обліку (показник)

Умовне позначення

Формула розрахунку

Розрахунок

Результат розрахунку

1. Облік засобів праці та нематеріальних активів

Ч

Чоп = X * Нч / 93601

2. Облік основних матеріалів

Ч

Чоп = X * Нч / 93602

3. Облік допоміжних матеріалів

Ч

Чоп = X * Нч / 93601

4.Облік витрат на виробництво

Ч

Чоп = X * Нч / 93601

5. Облік готової продукції, грошових коштів і розрахункових операцій

Ч

Чоп = X * Нч / 93602

6. Облік праці та її оплати5

7. Табельний облікЧто = Чт/ Нно37

8. Головний бухгалтер

ЧГ

-

-

1

9.Касир

ЧК

-

-

1

Загальна явочна кількість, чол.

19

10. Номінальний фонд робочого часу

260

11. Кількість неробочих днів за рікВ – Х – Р – Д + М

30-5-1

24

12. Коефіцієнт облікового складу1,1

Загальна чисельність облікових працівниківЧя * Кос

19*1,1

21


За даними таблиці 40


Положення про облікову службу підприємства.

Дане Положення визначає правові основи, регулювання, організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності обліковою службою підприємства.

Дане Положення поширюється на всіх працівників облікової служби.

1.Організація і ведення бухгалтерського обліку.

1.1.Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

1.2.Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів виконання всіх господарських операцій в первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів та звітності протягом установленого строку, але не менше трьох років, несе власник або уповноважений орган, який виконує керівництво підприємством згідно з законодавством та установчими документами.

1.3.Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві утворюється облікова служба, яка складається з таких підрозділів:


Головний бухгалтер.................................................................................................1

Касир.........................................................................................................................1

Облік засобів праці та НА, облік праці та її оплати............................................1


Облік матеріалів......................................................................................................1

Облік послуг............................................................................................................1

Облік та калькуляції витрат на виробництво, та облік готової продукції .......1

Облік грошових коштів, розрахункових операцій..............................................1

Всього.......................................................................................................................7

Головний бухгалтер призначається на посаду керівником підприємства і підпорядковується безпосередньо йому. Інші робітники бухгалтерської служби підпорядковуються тільки головному бухгалтеру.

1.4.Головний бухгалтер, як особа відповідальна за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:

 • забезпечує виконання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання та представлення фінансової звітності

 • організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій

 • приймає участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та

 • відшкодуванням втрат, крадіжки та псування

 • забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку

1.5.Підставою для ведення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарської діяльності.

Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов’язкові реквізити:

 • назва документа(форми);

 • дату та місце складання;

 • назву підприємства;

 • зміст та об’єм господарської операції, одиницю виміру;

 • посади осіб, які відповідають за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

 • особистий підпис.

Записи в первинних документах повинні робитись чітко, без виправлень та під час здійснення господарської операції (якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення) з подальшим записом цієї операції до зведених облікових документів, які складаються для контролю та впорядкування обробки даних на основі первинних документів. Виправлення у зведених облікових документах можна робити шляхом закреслення та написання зверху правильної суми.

Інформація, яка відображується в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємозв’язаних рахунках бухгалтерського обліку.


За даними таблиці 41

Посадова інструкція головного бухгалтера


Загальні положення.

1.1.Це Положення розповсюджується на головного бухгалтера підприємства, який веде бухгалтерський облік, заповнює журнали-ордера та складає кінцеву бухгалтерську звітність.

1.2.Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях, закладах та контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

1.3.Головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняється з посади керівником підприємства, з наступним затвердженням вищестоящим органом.

Призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера підприємства здійснюється керівником підприємства згідно із уставними та іншими внутрішніми документами.

Підрозділи бухгалтерії, що очолює головний бухгалтер, є їх самостійними структурними підрозділами та не повинні входити у склад будь-якого підрозділу.

1.4.Головний бухгалтер підкоряється безпосередньо керівнику підприємства, а з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, порядку та методики здійснення контролю – керівнику управління бухгалтерського обліку та звітності вищестоящого органу.

1.5.На посаду головного бухгалтера призначаються особи, що мають вищу спеціальну освіту.

В необхідних випадках по рішенню керівництва на посаду головного бухгалтера може бути призначена особа, яка не має вищої освіти, при наявності у неї стажу роботи по спеціальності не менше 5 років.

1.6.Прийом та здача справ при призначенні та звільненні бухгалтера оформлюється актом після перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності. Копія цього акту направляється у вищестоящий орган. В необхідних випадках прийом та здача справ бухгалтером робиться при участі представника вищестоящого органу.

1.7.На головного бухгалтера не можуть бути покладені обов’язки, що пов’язані з безпосередньою матеріальною відповідальністю за грошові кошти та матеріальні цінності. Йому заборонено отримувати безпосередньо по чеках й інших документах грошові кошти та товарно-матеріальні цінності для підприємства.

1.8.Під час відсутності головного бухгалтера (відрядження, хвороба і т. д.) права та обов’язки головного бухгалтера переходять до його заступника, а при відсутності останнього - до іншої відповідальної особи на підприємстві.

2. Зобов’язання головного бухгалтера.

2.1.Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на базі встановлених правил його ведення, зобов’язаний забезпечити:

 • широке використання сучасних засобів механізації й автоматизації у облікових робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;

 • повний облік надходжень грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерськім обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;

 • достовірний облік витрат виробництва і обігу, виконання; складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт, послуг;

 • точний облік результатів господарської діяльності підприємства у відповідності зі встановленими правилами;

 • правильне нарахування і своєчасна сплата платежів до державного бюджету, внесків до Фонду соціального страхування, засобів на фінансування капітальних інвестицій; погашення у встановлені строки заборгованості по банківським кредитам; відрахування грошових коштів у спеціальні фонди;

 • участь в роботі юридичних служб по оформленню матеріалів по нестачам грошових коштів та ТМЦ та контроль за передачею, у відвідних випадках, цих матеріалів у судові органи;

 • перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності у структурних підрозділах товариства, своєчасний інструктаж робітників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу;

 • складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів та бухгалтерських записів, представлення її у встановлені строки до відповідних органів;

 • здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і невиробничих витрат;

 • своєчасне проведення у виробничих одиницях перевірок, документальних ревізій, підготовка заходів щодо поліпшення їх роботи;

 • збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх в архів;

2.2.Головний бухгалтер спільно з керівниками відповідних підрозділів зобов’язані контролювати:

 • додержання встановлених правил оформлення прийняття та відпуску ТМЦ;

 • правильність використання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, чітке виконання штатної, фінансової та касової дисципліни;

 • виконання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, ТМЦ, основних засобів, розрахунків та платіжних зобов’язань;

 • стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості , виконання платіжної дисципліни;

 • законність списання з бухгалтерського балансу нестач дебіторської заборгованості та інших втрат.

2.3.Головний бухгалтер зобов’язаний брати активну участь в підготовці заходів, що попереджують утворення нестач і незаконне витрачання грошових коштів та ТМЦ, порушення фінансового та господарського законодавства.

2.4.Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання та оформлення документи по операціям, які суперечать вимогам чинного законодавства і встановленому порядку прийому, зберігання та витрачання грошових коштів, ТМЦ та ін.

3. Права головного бухгалтера.

3.1.Головний бухгалтер встановлює службові обов’язки підпорядкованих йому працівників з тим, щоб кожний робітник знав круг своїх обов’язків та ніс відповідальність за їх виконання. Робітники інших підрозділів , зайняті бухгалтерським обліком, з питань організації і ведення бухгалтерського обліку і звітності підпорядковуються головному бухгалтеру.

3.2. Вимога головного бухгалтера в частині оформлення операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов’язковими для всіх підрозділів і служб товариства.

За невиконання або порушення вказівок головного бухгалтера, що належать до його компетенції, винні особи можуть бути звільнені від отримання премії, або притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку.

3.4.Назначення, звільнення та переміщення матеріально відповідальних осіб здійснюється з повідомленням та згодою головного бухгалтера.

3.5. Договори, що заключаються товариством на отримання та відпуск ТМЦ та на виконання робіт та послуг, а також накази та розпорядження про встановлення робітникам посадових окладів, доплат до заробітної розглядаються та візуються головним бухгалтером.

3.6. Головний бухгалтер має право:

а) вимагати від керівників бригад, цехів, дільниць, відділів та від керівника підприємства прийняття заходів щодо забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку:

 • перегляд застарівши норм витрат матеріалів, сировини, витрат праці та інших норм;

 • відповідної організації прийняття і зберігання сировини, матеріалів та інших цінностей;

 • проведення заходів щодо поліпшення контролю за правильністю застосування норм, організації первинного обліку виробітку продукції , організації кількісного обліку сировини та матеріалів в цехах і т.д.;

б) перевіряти в структурних підрозділах товариства виконання вимог порядку прийому, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, ТМЦ, та інших цінностей;

в) готувати пропозиції щодо зниження розмірів премій або відмови від її виплати керівникам цехів, бригад, що не забезпечують виконання встановлених правил первинних документів, ведення первинного обліку та інших вимог організації обліку.

4. Відповідальність головного бухгалтера.

4.1.Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

а) неправильного ведення бухгалтерського обліку та перекручення звітності;

б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціям, які суперечать встановленому порядку прийому, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових засобів, ТМЦ і т.д.;

в) несвоєчасній та неправильній звірці по розрахунковому та інших рахунках в банку, розрахунків з кредиторами і дебіторами;

г) порушення порядку списання з балансу дебіторської заборгованості та інших втрат;

д) несвоєчасне проведення в структурних підрозділах документальних ревізій;

е)складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;

ж)інших порушень положень та інструкцій з організації бухгалтерського обліку.

4.2.Головний бухгалтер несе нарівні з керівником підприємства відповідальність:

а) за порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність;

в) за порушення строків здачі квартальних та річних бухгалтерських звітів до відповідних органів;

4.3.Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність головного бухгалтера визначається у відповідності з чинним законодавством.


Таблиця 42

Функціональні та інформаційні взаємовідносини працівників відділу обліку основних засобів між собою та з працівниками інших підрозділів бухгалтерії ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»


Вхідна інформація

Вихідна інформація

Назва документа

Від кого отримано

Термін одержання

Назва документа

Кому надається

Строк відправлення

Акт приймання передачі основних засобів

Комірник

У

момент

надходження(1 день)

Журнал 4

Бухгалтеру з обліку основних засобів
Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів

Начальник цеху,

МВО

В день приймання

основного засобу з ремонту

Журнал 4

Бухгалтеру з обліку основних засобів
Акт списання основних засобів

Головний інженер

В день складання акта

Журнал 4

Бухгалтеру з обліку основних засобів


Таблиця 43

Графік роботи відділу обліку основних засобів


№ з/п

Назва роботи (документа)

Термін виконання

Виконавець

Кому передається інформація

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

Акт приймання передачі основних засобів

Поточні

бухгалтер

Головному бухгалтеру
2

Акт приймання – здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів

Поточні

бухгалтер

Головному бухгалтеру
3

Акт списання основних засобів

Поточні

Бухгалтер

Бухгалтеру
4

"Розрахунок амортизації основних засобів"

Поточні

Бухгалтер

Бухгалтеру
5.

Відомість розрахунку амортизації по групам ОЗ

Поточні, кінець звітного періоду

Керівник

бухгалтеру
6

Реєстр відомостей розрахунку амортизації

Періодичні, на кінець місяця

бухгалтер

Головному бухгалтеру
7.

Звітність

Місячна , квартальна, річна

Бухгалтер, Головний бухгалтер

Головному бухгалтеру

Головний бухгалтер ________________ Шевченко Н.М.


Таблиця 44

Індивідуальний графік роботи головного бухгалтера

Зміст роботи, що виконується


Термін виконання

Кому передаються дані про виконану роботу


Хто заміщує основного працівника


Дата (день або число)

Години

І. Графік робочого дня

Приймання первинної документації з нарахування відрядної заробітної плати від цехів

Понеділок, середа

9.00–11.00

Приймання оформлених листків тимчасової непрацездатності з витягами з протоколів засідань комісій соцстраху, профкому

Вівторок, четвер

9.00–11.00Приймання інших первинних документів з нарахування заробітної плати

Те саме

9.00–11.00Приймання документів з утримання із заробітної платиКонтроль за правильністю оформлення первинних документів

»

9.00–11.00Видання довідок

П’ятниця

9.00–11.00Обробка первинних документів

Щодня

11.00–13.00Складання нагромаджувальних реєстрів, узагальнення інформації

Те саме

14.00–17.00ІІ. Графік місяця

Складання облікових відомостей із заробітної плати

2-ге

14.00–17.00

Економісту-фінансисту
Складання розробленої таблиці № 5

3-тє

14.00–17.00


Складання та оформлення платіжних відомостей за другу половину минулого місяця

4-те

 

Старшому касиру
Складання розробленої таблиці № 1 «Розподіл заробітної плати»

4-те

9.00–11.00

Заступник головного бухгалтера
Складання і оформлення платіжних відомостей на виплату заробітної плати за першу половину поточного місяця

15—18

9.00–11.00

Старшому касиру
Підготовка облікових відомостей

25—31

9.00–11.00

 


Таблиця 45

Перелік засобів технічного забезпечення АРМ бухгалтера


Види засобів

Кількість

Призначення

1.Засоби обчислювальної техніки

1

Передавання, обробка відображення і виведення інформації

2. Периферійне обладнання


2

Збір, накопичення, зберігання даних

3.Засоби виведення результату інформації

1

Для виведення інформації

3. Засоби автоматизованого зчитування даних

1

Збір і реєстрація інформації

4. Комунікаційне обладнання

1

Передавання данихТаблиця 46


Дані про трудомісткість та витрати на виконання обліково-обчислювальних робіт


Проказники

На початок року

На кінець року

без урахування впровадження автоматизації

На кінець року

з урахуванням впровадження автоматизації

1. Загальна трудомісткість обліково-обчислювальних робіт за місяць, нормо - хв.

628560

754282

607618

2. Чисельність бухгалтерії, осіб

60

72

58

3. Річний фонд оплати праці робітників бухгалтерії, грн.

144000

190080

153120

4. Відрахування на соціальні заходи (37)%

53280

70330

56654

5. Інші відрахування (15 %)

21600

28512

22968

6. Витрати на придбання бланків документів та облікових регістрів, грн.

6900

9600

9376

7. Витрати ОЦ у розрахунку на рік, грн.

-

-

29000


Чисельність бухгалтерії = Загальна трудомісткість обліково-обчислювальних робіт за місяць/місячний фонд робочого часу.

Річний фонд оплати праці робітників бухгалтерії = Чисельність бухгалтерії зарплата одного працівника*12.

Відрахування на соціальні заходи = Річний фонд оплати праці робітників бухгалтерії * 0,37.

Інші відрахування = Річний фонд оплати праці робітників бухгалтерії * 0,15.


Таблиця 47


Розрахунок економічної ефективності заходів з удосконалення бухгалтерського обліку шляхом його удосконалення


Показник

Згідно з чинними умовами

Згідно з новими умовами роботи

Зниження (-)

Збільшення (+)

1

2

3

4

1.Загальна трудомісткість обліково-обчислювальних робіт, нормо-хв.

754282

607618

-146664

2.Чисельність бухгалтерії, осіб

72

58

-14

3. Річний фонд оплати праці, грн.

190080

153120

-36960

4.Відрахування на соціальні заходи, гр.

70330

56654

-13676

5. Інші відрахування і платежі

28512

22968

-5544

6. Витрати на придбання бланків, грн.

9600

9376

-224

7. Витрати ОЦ на рік, грн.

-

29000

+29000

8. Річний економічний ефект, грн.

Х

Х

+4350

9. Абсолютна економія витрат, грн.

Х

Х

36960

10. Відносна економія, грн.

Х

Х

0,24

11. Коефіцієнт зниження витрат, разів або часток

Х

Х

1,24

12. Коефіцієнт зниження трудомісткості, разів або часток

Х

Х

0,25

13. Термін окупності витрат.

Х

Х

3,4


Річний економічний ефект (Е): Е=Еріч=Ен*К

Абсолютна економія витрат (Еа): Еа=Со-Сі

Відносна економія (Ев): Ев=(Со-Сі)/Сі

Коефіцієнт зниження витрат, разів або часток (Кз.в.в): Кз.в.в.=Со/Сі

Коефіцієнт зниження трудомісткості, разів або часток (Кз.т.з): Кз.т.з.=То/Ті

Термін окупності витрат (Сок): Сок=К/Рріч.

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconМіністерство освіти та науки україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут» Курсова робота з дисципліни
115.9kb.  
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconВ. О. Проценко курсове проектування з технології машинобудування
3918.2kb.   Міністерство освіти І науки україни одеський національний політехнічний університет херсонський політехнічний коледж
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconПрограмма конференции - Міністерство освіти І науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Інститут психології імені Г. С. Костюка напн україни Товариство психологів України інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науко
44.7kb.   А. І. Соколянського, засновника вітчизняної школи тифлосурдопедагогіки, лауреата Держаної премії СРСР
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconМіністерство освіти І науки України донецький національний університет економіки І торгівлі
36.3kb.   Виявлення фахівців нової генерації серед студентів та випускників внз, готових вирішувати проблеми І підтримувати високий імідж вітчизняних...
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чорноморський державний університет імені Петра Могили Факультет комп’ютерних наук Кафедра інтелектуальних інформаційних систем звіт
26kb.  
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чорноморський державний університет імені Петра Могили Факультет комп’ютерних наук Кафедра інтелектуальних інформаційних систем звіт
39kb.  
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чорноморський державний університет імені Петра Могили Факультет комп’ютерних наук Кафедра інтелектуальних інформаційних систем звіт
34.7kb.  
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconМіністерство аграрної політики І продовольства України Житомирcький національний агроекологічний університет
651.2kb.  
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconСТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ТА МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co, NiFe, Cu та Ag - Міністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка На правах рукопису Шкурдода Юрій Олексійович
829.5kb.   диссертация
організація обліку таблиці - Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьман а iconВісник Черкаського університету №255 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка Одержано редакцією 25. 12. 2012 Прийнято до публікації 01. 2013
86.4kb.   Вісник. Серія біологічні науки
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты