АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы icon

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы


Скачать 79.58 Kb.
НазваниеАҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы
Дата конвертации13.02.2014
Размер79.58 Kb.
ТипДокументы
ӘОЖ 372. 3. 3420

С. Т. Нышанова

педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы

А.А Халметов

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің магистранты


АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ


EFFECTIVENESS OF USING NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TAECHING ENGLISH


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ


Бұл мақалада қазіргі уақыт талабына сай шетел тілінің пән ретінде қажеттілігі күннен күнге артып отыр. Ол қоғамның әлеуметті–экономикалық, ғылыми–техникалық және жалпы мәдени алға басуында қозғаушы фактор болып табылады. Мұның өзі шетел тілін мектептерде пән ретінде оқытудың дәрежесін жоғарылатады. Қоғамдық құрылыстың барлық құрылымдары дамушы жүйе ретінде қарастырылғандықтан, олардың құраушыларының өзара байланысы, өзгерісі басқа элементтерге ықпалын тигізеді. Қоғамдық прогреске сәйкес білім беру мазмұны өзгерістер мен толықтыруларға ұшырайды. Қазіргі заман талабына сай ағылшын тілі сабақтарында жаңа педагогикалық технологияларды тиімді қолдануда.

Ағылшын тілін оқыту үдерісінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану оқушылардың жаңа тілдік материалды меңгеруі кезіндегі оқу–танымдық әрекетін белсендіруге, пәнге қызығушылығын арттыруға мүмкіндік туғызады.


Кілт сөздер: ағылшын тілі, жаңа педагогикалық технология, инновация, оқыту.


Білім беру – қоғам мүшелерінің адамгершілік, мәдени және дене дамуы мен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбие мен оқыту үдерісі. Білім беру ісі (жалпы және арнаулы жүйесі) шеберлікке, дағдыға баулудың өсіп, өрбіп, белгілі бір кәсіпке, мамандыққа үйретумен тиянақталады. Жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларының сипатына қарай білім беру деңгейлері ажыратылатыны белгілі.

Білім берудегі өзгерістерге жас ұрпақтың үш тілді (қазақ, орыс және шет тілін) оқып үйренудің көрсетілуін жатқызуға болады. Тілдерді оқу “Білім туралы” заңның 5-бабында (Оқыту және тәрбиелеу тілі) “… қазақ тілін білу мен дамытуды, сондай-ақ орыс тілін және бір шетел тілін оқып-үйренуді қамтамасыз етуге тиіс”- деп көрсетілген [1].
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдегі бәсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсеткендей, жалпы білім беретін мектептер реформалары оқыту формаларын, құралдарын және әдіс-тәсілдерін жетілдіру арқылы өсіп келе жатқан ұрпақтың ақпараттық кеңістікке енуін және оған бейімделуін қамтамасыз етуге бағыттай бастады [2].

Ағылшын тілін оқыту үдерісінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану оқушылардың жаңа тілдік материалды меңгеруі кезіндегі оқу-танымдық әрекетін белсендіруге, пәнге қызығушылығын арттыруға мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар, жаңа педагогикалық технология құралдарын ұсынылып отырған материалға жоғары деңгейдегі көрнекілік ретінде пайдалануға мүмкіндік береді, оқыту үдерісіне алуан түрлі жаттығуларды енгізу мүмкіндігін кеңейтеді, үздіксіз қарым-қатынас барысында оқу үдерісінің жандануын қамтамасыз ете алады, міне осының барлығы оқушылардың оқытылатын материалға жағымды қарым-қатынасының қалыптасуына мүмкіндік береді.

Ш.Т.Таубаева оқытудың қазіргі технологияларының аттарын атап көрсетіп, олардың мақсаттарын, тұжырымының және мазмұны мен әдістерінің ерекшеліктерін сипаттап көрсетеді [3].

Сонымен педагогикалық технологиялардан төмендегілерін бөле жарып көрсетуге болады:

 • ойын арқылы оқыту технологиясы;

 • проблемалық оқыту технологиясы;

 • деңгейлеп саралап оқыту;

 • оқытудың компьютерлік технологиясы;

 • дамыта оқыту технологиясы;

 • модульдік оқыту.

Педагогикалық технологияның қажеттілік, үнемділік, жобалау, бүтіндік, меңгерушілік, түзетушілік, көру, алгоритмділік, мақсатты білім беру деген ұғымдарды өз ауқымына сыйдырады.

Оқушыға жалпы бірдей қалыптасқан, дәстүрлі әдістермен әлемдік деңгейдегі озық технологияларды салыстыра, байланыстыра, өмір тәжірибесіне ұштастыра отырып білім беру, білімге дұрыс бағыттай білуге үйрету - әрбір оқытушының міндеті.

Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың білім–біліктілік, танымдық, коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда ойын элементтерін қолданудың маңызы зор. Сабақ үрдісінде оқушыларға ойынның мақсаты мен талаптары, ережесі толық түсінікті болуы өте маңызды рөл атқарады. Ойын әдісі арқылы оқыту олардың, пәнге деген қызығуын арттырамыз, өз ойын, пікірін, көзқарасын білдіруге, екінші бір адамның жауабын тыңдап, оны толықтыруға, жетістіктері мен кемшіліктерін айта білуге жаттығады. Жақсы құрастырылған және де үздік әдіспен ұйымдастырылған ойын практикалық, тәрбиелік және дамытушылық жағынан оқыту тәсілі болып табылады[4].

Енді шетел тілі сабақтарында қолдануға тиімді болып табылады деген ойын элементтеріне тоқтала кетелік. Шетел тілі сабағында қолданылатын оқу ойындарының мақсаты мен міндеттері бойынша тілдік, және сөздік деп бөлуге болады.

Тақырып: “Escape”

1. Сабақ барысы

Good afternoon, children! Glad to see you again. I hope you are fine.

Today we have the final lesson on the topic “Escape”. You’ll work in groups and you’ll get a “star” for the each right answer.

Students do you agree with the proverb “So many countries, so many customs”

2. Lexical- grammatical drill

Teacher: By the way, students, what’s the Kazakh or Russian for:

So many countries, so many customs

So many men, so many minds

Custom is a second nature

Students answers:

У каждой пташки свои замашки.

Сколько стран – столько и обычаев.

Сколько голов – столько умов.

Сколько людей, столько и мнений.

Привычка – вторая натура.

3. Teacher: Thank you for your answers. Now every group will receive one sheet of paper where the only word is written, it’s the word “country”. It’s a keyword. You have to do a word-web. The groups complete the spider gram and the group which finishes first wins.

For example:4. Now you are getting sheets. The task is to find the adjectives describing life in a city and life in the country. Do it in groups!

A

B

Fast

cheap

Small

slow

Clean

unhealthy

Safe

unfriendly

Quiet

dirty

Old

noisy

Healthy

dangerous

Friendly

modern

Interesting

boring

Expensive

big

The group which completes the work first gets the “star”

Students are divided into three groups and they speak about the different countries: Kazakhstan, England and USA

For example:

Kazakhstan

Kazakhstan took its Independence in 1986

The first president of Kazakhstan is Nursultan Nazarbaev

New capital of Kazakhstan is Astana

Turkistan is an ancient town in Kazakhstan

There are sixteen regions in Kazakhstan

The largest lake is Balhash

The USA

 • Christopher Columbus discovered America in 1492.

 • The name of the ship that sailed from England to America was “Mayflower”

 • The first president of the USA was George Washington.

 • There are 50 states in the United States.

 • The capital of he USA is Washington DC.

 • There are many places of interest in the city. They are: the White House, the Capitol, the Statue of Liberty, etc.

Great Britain.

 • England became a great country at the beginning of the 11th century.

 • In 1066 William the Conqueror became the King of England.

 • The Great Fire in London was in 1666.

 • London is the capital of Great Britain.

 • The heart of London is the City.

 • There are a lot of sights in London. For example, Trafalgar Square, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Big Ben, the Houses of Parliament, etc.

Teacher: Thank you, children, for your interesting information: all of you are well done. Let’s talk about holidays celebrating in Kazakhstan, in America and in Britain.

Captains, go to my table and get the boxes for your teams. There are the names of some holidays in the boxes. Look at the blackboard! Here you can see the names of the countries. (Kazakhstan, the USA, Great Britain)

Your task is to find in the box the holidays celebrating in “your” country and to put them on the blackboard with magnets and to pronounce the words correctly.

The group which completes the work first gets the “star”

For example:

Kazakhstan

Great Britain

The USA

The New Year

St. Valentine’s Day

Mother’s Day

Nauryz

St. Patrick’s Day

Thanksgiving Day

Republic’s Day

The New Year

Halloween

The 8th of March

Christmas

Memorial Day(May)

The 1st of May

Halloween

Veteran’s Day

Victory Day

Mother’s Day

Independence Day

Independence Day

Fool’s Day

Easter

Kurban Ait

Boxing Day

The New Year

Teacher: Are there any common festivals celebrating in these 3 countries?

Students find the holiday which are the same in these three countries

The group which completes the work first gets the “star”

In the next exercise you see groups of words. In each group there is a word which does not go with others. Find this word, please!

 1. apples, candy, fruit, oranges, eggs.

 2. Santa Clause, snow, snowflakes, winter, Christmas Tree, butterfly.

 3. Kazakhstan, America, France, Monday, England.

 4. do home task, celebrate, decorate, go shopping.

(Keys: 1. eggs 2. butterfly 3. Monday 4. do home task)

At the end of the lesson if students are tired you can do this:

Are you tired? Let’s do the exercises!
Hands on your hips,
Hands on your knees,
Put them behind, if you please,
Touch your shoulders,
Touch your nose,
Touch your ears,
Touch your toes.
Raise your hands into the air, to the sides, on your hair,
Raise them up as before,
While clapping –
One, two, three, four.

Conclusion

What else have you known today?

Students: We have known that

 • every country has its customs,

 • every country has its symbols, flags

 • every country has its famous people, etc.

At the end of the lesson each team counts their stars and the team which has more stars is a winner.

Teacher: Today at the lesson we’ve talked a lot about Kazakhstan, Great Britain, and the USA. We have talked about festivals celebrating in these countries. We are different and we can say: “So many countries, so many customs”.

Оқытушы ойынның жүру барысында оқушылардың түгел қатысуын қадағалаумен қатар оларды ойын үстінде дұрыс шешім қабылдай білуге жетелеуі маңызды болып табылады. Жеке тұлғаны қалыптастыру үстінде оқушы қабілетін зерттеудің тиімділігін де пайдаланған абзал. Біздің мақсатымыз –ақыл –ойын, сезімін, білімін, құзыреттілігін еркін үйлесімділікте ұстай білетін, өнегелі мінез қалыптастырып, адамгершілік қағидаларды меңгерген тұлға тәрбиелеу. Бұл ретте білім мен тәрбиені ұштастыра отырып оқушылардың бойында өзіне сын тұрғысында қарау түсінігін қалыптастыруға күш салуымыз қажет. Ол үшін әңгіме, пікірталас, және басқа әдіс–тәсілдерді, сондай–ақ ролдік, іскерлік ойындарды енгізіп отырған жөн.

Педагогикалық технологияларды талдау барасында мына факторлар ескерілуі керек

 • Алынып отырған технология сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай болуы;

 • Тиімділігі, жүйелігі және басқа жақтары.

Қазіргі заманда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. Оның өлшемі тек сауаттылық деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, оның критерийі – функционалдық сауаттылық. Мектептерде және жоғары оқу орындарында ойын түрлері мен әрекеттерін қарастыра келе, мынадай қорытынды жасауға болады: оқушылар ойын әдістерінің жүргізілген кезде өте еркін, яғни олар ойын барысында өздерін өте еркін ұстайды, ролдік ойындарды да нағыз образға шынайы түрде ене отырып орындайды. Сондықтан сабақ барысында педагогикалық технологияларды сонын ішінде,ойын технологиясының маңызы зор. Жаңа педагогикалық технология (ойын технологиясы) оқушылардың әртүрлі пәндерден алған білімдерін біріктіріп, нәтижесінде олардың пәнді оқудағы әдістемелік даярлығын жетілдіруге негіз қалайды. Сонымен қатар, жаңа педагогикалық технологияларды ағылшын тілі сабағында пайдалану окушылардың оқу материалдарын жақсы меңгеруге мүмкіндік берді, олардың танымдық белсенділігін арттырды.


Әдебиеттер

1.Қазақстан Республикасындағы Білім туралы заңы. Заң актілерінің жиынтығы. –Алматы: ЮРИСТ, 2006. –200 б.

2. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы: Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы, 2006ж., наурыз www.akorda.kz

3. Таубаева Ш.Т. Оқытудың қазіргі технологиялары Бастауыш мектеп. -1999. - №4. – 5-15 б.

4. Беркимбаев К.М., Нышанова С.Т., Керимбаева Б.Т. Применение информационно-компьютерных технологий для активизации процесса обучения иностранным языкам в ВУЗе.-2011.- Абай атындағы ҚазҰПУ нің – Хабаршы №4(36)- 50-53б.


Резюме

В этой статье рассматривается методика обучения английского языка с использованием новых технологии. кроме того в обучении английского языка рассматривается возможность использовать новые педагогические технологии, развитие учебно-познательных навыков во время освоения нового языкового материала, возможность повышать интерес к предмету у учащихся.


Summary

The article deals with the effectiveness of using new technologies in teaching English. It also says about the opportunities of new technology in the teaching process. The new technology helps students to cope with new language materials and increase the students` interest to the subject.

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconОтветы на билеты по религиоведению на кахаском - 2 Жаңа мемлекеттік –діни модель дегеніміз не?Жаңа мемлекеттік-діни модель дегеніміз
1369kb.   84 ответа
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconОқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану. - «Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (акт) пайдалану.»
53.3kb.   Баяндама
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconУчебное пособие под общей редакцией д э. н., профессора Н. А. Волгина Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений
3351.5kb.   Жуков А. Л. (главы XII, XIII, XIV); д э н., проф. Карта-шов С. А. (глава VI); д э н., проф. Кокин Ю. П. (глава V); к э н., доцент...
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconДоклад - Көптілділік – білім берудің жаңа сатысы
66.9kb.   Көптілділік – білім берудің жаңа сатысы
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconответы на билеты по внедрению в пелагогическую специальность - Педагогикалық шеберліктің негізгі өлшемдері (мақсатқа лайықтылық, шығармашылық,үйлесімділік)
1276.2kb.   100 ответов
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconЖаңа Зеландияның астанасы
11.6kb.  
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconТілашар - Баланың ойын, тілін дамытып, дүниетанымын қалыптастырып, ана тілінде сөйлеуге үйрету. Ой қиялын шарықтау. Өлең жолдарын жаттатқызып,би билеуге үйрету, оқушы бо
146.5kb.   Мақсаты: Баланың ойын, тілін дамытып, дүниетанымын қалыптастырып, ана тілінде сөйлеуге үйрету. Ой қиялын шарықтау. Өлең жолдарын...
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconҚазақстан Республикасының Мемлекеттік жаңа әнұран авторларын атаңыз
18.7kb.  
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconКакой должна быть современная педагогика? Некоторые мысли - Какой должна быть современная педагогика? Некоторые мысли
134.4kb.   Я поняла, что детям (ученикам) часто тяжело (трудно) учиться (познавать), потому что
АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ     ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ - С. Т. Нышанова педагогика ғылымдарының кандидаты доцент міндетін атқарушы iconТәуелсіз Қазақстанның Елтаңбасы мен Туының жаңа үлгілері қабылданды
103.9kb.  
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты