Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти icon

Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти


Скачать 41.54 Kb.
НазваниеЕкспертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти
Дата конвертации11.11.2013
Размер41.54 Kb.
ТипДокументы
Експертиза розвитку вихованців

молодшого та старшого дошкільного віку

за Базовим компонентом дошкільної освіти


Однією з актуальних проблем, що хвилює педагогів дошкілля в період впровадження Базового компонента дошкільної освіти для розвитку дитини дошкільного віку є оцінка результативності освітнього процесу. Ефективна педагогічна робота сучасного дошкільного навчального закладу неможлива без якісної експертизи освітньої діяльності і, перш за все, контролю та оцінки параметрів розвитку дитини. Кожен педагог має вміти не лише правильно організувати життєдіяльність дітей своєї групи, а й оцінити реальний ступінь особистісного зростання конкретного вихованця.

На допомогу вихователям у здійсненні даного напряму роботи методична служба кожного дошкільного навчального закладу має запропонувати методику експертизи розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку. Основною умовою при її розробці є забезпечення максимальної простоти і зручності для педагогів, що її здійснюють. Саме тому домінуючим має бути відсутність спеціальних діагностичних процедур, до мінімуму зведена потреба у записах, а натомість провідним методом дослідження має бути педагогічне спостереження. Експертиза розвитку вихованців призначена також для людей, які причетні до виховання дошкільників (це батьки дітей, дідусі, бабусі та інші оточуючі їх родичі).

Її мета – допомога у визначенні рівня, особливостей та динаміки розвитку дитини, забезпечення збалансованого розвитку особистості дошкільника.

Експертиза містить три складові:

  1. Показники розвитку дитини (окремо для молодшого та старшого дошкільного віку).

  2. Індивідуальну картку особистісного зростання кожного вихованця.

  3. Зведену картку розвитку вихованців групи.

Показники розвитку дитини

(Додаток 1, Додаток 2)

розроблені на основі таких підрозділів:

    • «Основні лінії розвитку» (вікові можливості, завдання розвитку та організація життєдіяльності);

  • «Загальні показники компетентності»;

  • «Портрет дошкільника напередодні його вступу до школи».


Показники розвитку дитини старшого дошкільного віку взяті з підрозділу «Портрет дошкільника напередодні його вступу до школи» Базового компоннета, дещо змінивши та конкретизувавши запропоновані характеристики відповідно до завдань розвитку та форм активності дитини. Аналогічно розроблені показники розвитку для дитини молодшого дошкільного віку та критерії їх оцінки для кожного вікового періоду.

Даний матеріал допомагає у визначенні орієнтовного рівня кожного з видів (фізичного, емоційно-ціннісного, соціального, морального, пізнавального, логіко-математичного, мовленнєвого, художньо-естетичного (що включає образотворчу, музичну, театралізовану діяльність, художню літературу), креативного, екологічного) розвитку, розвитку ігрової діяльності дошкільника (високий, достатній, середній, початковий) та його особливостей (гармонійний – негармонійний).


Індивідуальна картка особистісного зростання вихованця

(Додаток 3)

Призначена для фіксації рівня розвитку та його динаміки протягом перебування дитини в дошкільному навчальному закладі.

Містить дані спостережень вихователів, музичного керівника, діагностики лікарів, психолога, логопеда, фізінструктора закладу та інших спеціалістів (за необхідності).

Інформує дорослих (батьків, спеціалістів) про індивідуальні особливості розвитку кожного вихованця, його «сильні» та «слабкі» сторони.

Є основою для планування індивідуальної та диференційованої роботи, забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу з початковою школою.

Зведена картка розвитку вихованців групи

(Додаток 4)

Розроблена для вихователів з метою визначення загального рівня розвитку вихованців групи та його збалансованості за лініями та видами розвитку: фізичним, емоційно-ціннісним, соціальним, моральним, пізнавальним, художньо-естетичним, креативним, математичним, мовленнєвим, екологічним, розвитком ігрової та навчальної діяльності (для старших дошкільників). Для кращого сприймання та унаочнення результатів, їх подано у вигляді діаграм.


Алгоритм проведення експертизи розвитку вихованців закладу

проводиться в ІІІ етапи:

І етап – визначення орієнтовного рівня і особливостей розвитку вихованців на кінець І та ІІ півріччя (семестру).

Здійснюється шляхом довготривалих спостережень за дитиною (можлива фіксація змін у «Щоденнику спостережень») та порівнянням цих результатів з показниками розвитку для даного вікового періоду. Є «підказкою» для дорослих щодо організації життєдіяльності дошкільника, яка б забезпечила оптимальний (відповідно вікових норм, визначених даними показниками) рівень розвитку дитини.


ІІ етап – оформлення «Індивідуальної картки особистісного зростання вихованця».

Заповнюється педагогом кожної групи на основі вище означених спостережень та даних спеціалістів (лікаря, фізінструктора, психолога, логопеда, музкерівника) в кінці І та ІІ півріччя. В індивідуальному порядку з нею ознайомлюються батьки дитини, отримуючи за потребою консультації фахівців. За згодою батьків вона може бути передана вчителю початкових класів.


ІІІ етап – оформлення «Зведеної картки розвитку вихованців групи».

Двічі на рік (у кінці І та ІІ півріччя) заповнюється методистом на основі індивідуальних карток особистісного зростання вихованців закладу, за результатами аналізу яких даються пропозиції вихователям щодо подальшої організації навчально-виховної роботи.

Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку має бути апробована вихователями дошкільних навчальних закладів. Надалі можливе її доопрацювання відповідно до відгуків та пропозицій педагогів-дошкільників. Проте, вже зараз можна сказати, що вона відповідає своєму призначенню – допомозі у визначенні рівня, особливостей та динаміки розвитку кожного вихованця.

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconПсихологічні особливості уваги у хлопців і дівчат старшого дошкільного віку - Фараон О. В. Психологічні особливості уваги у хлопців І дівчат старшого дошкільного віку
82.1kb.   наукова стаття
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconМузыкальное занятие «Магазин игрушек» - Відділ освіти Кіровської районної в м. Донецьку ради
81.4kb.   Протягом 20-ти років своєї діяльності я займаюсь пошуком цікавих і нетрадиційних шляхів у творчій взаємодії з дітьми, починаючи...
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconМагистерська робота на тему "Особливості організації соціально-правової роботи з підлітками старшого віку в умовах загальноосвітнього навчального закладу" - Впровадження соціально-правової програми щодо підвищення правового виховання старшокласників Аналіз результатів та розробка практичних рекоменд
10.7kb.   Продам Магистерська робота на тему "Особливості організації соціально-правової роботи з підлітками старшого віку в умовах загальноосвітнього...
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconРозділ 1 Мотивування І стимулювання інноваційного розвитку підприємства
659.5kb.   На сучасному етапі інновації є основною умовою економічного зростання, розвитку та конкурентоспроможності багатьох підприємств
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconЗміна системи освіти - Зміна системи освіти -необхідна І достатня умови досягнення учнями високої якості знань
75.7kb.   Зміна системи освіти
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconПроектування програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка І підприємництво» для реалізації планової функції професійної діяльності
516.3kb.  
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconПринципи побудови програми розвитку для конкретного менеджера розділ 3 праксеологічні аспекти вивчення програми розвитку для конкретного менеджера
336.3kb.  
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconСтадії розвитку політичного конфлікту в Дніпропетровську - «Стадії розвитку політичного конфлікту в Дніпропетровську»
225.6kb.   Робота із політичних процесів
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconОсновним (базовим) міжнародно-правовим документом, спеціально призначеним захисту прав жінок, є Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. З 1
21.3kb.  
Експертиза розвитку вихованців молодшого та старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти iconВведение в курс административного права: исполнительная власть Административное
4476.8kb.   Учебник написан в соответствии с федеральным компонентом государст­венного образовательного стандарта среднего профессионального...
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты