Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота icon

Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота


Скачать 58.68 Kb.
НазваниеПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота
Дата конвертации21.10.2013
Размер58.68 Kb.
ТипДиплом
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра податків та оподаткування


Спеціальність “Оподаткування”

Спеціалізація “Адміністрування податків і платежів”


Дипломна робота

на тему _____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________


Студент

______________________________

______________________________

підпис (П.І.Б.)

Науковий керівник

______________________________

______________________________

підпис П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)


Робота допущена до захисту в ДЕК

Протокол засідання кафедри №___

від “____” _____________ 20___ р.

Зав. кафедри Мельник П.В., д.е.н., професор


Житомир 2013


РЕЄСТРАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Реєстраційний № ______ __________ ____________ _______________

(дата) (підпис) (П.І.Б.)


Результати захисту _________ _________ ____________ ______________

(оцінка) (дата) (підпис) (П.І.Б.)


Голова комісії _________________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)


Члени комісії _________________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)


_________________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)


__________________ __________________

(підпис) (П.І.Б.)


________________ __________________

(підпис) (П.І.Б.)


_________________ __________________

(підпис) (П.І.Б.)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Факультет економіки та оподаткування

Кафедра податків та оподаткування

Спеціальність «Оподаткування»

Курс __5__ Група _________ Семестр 10


Затверджую

___________________________

В.о. зав. кафедри Мельник П.В.

«____» ___________ 20____ р.


Завдання

для виконання дипломної роботи

студенту _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ______________________________ Група ___________________________________

 1. Тема дипломної роботи _________________________________________________________


Затверджено наказом по університету від «____» _______________ 20___ р. № ____________

 1. Дипломна робота виконується на матеріалах __________________________________________________________________________

 2. План роботи та терміни виконання розділів

  Назва розділів дипломної роботи

  Терміни виконання

  1. І розділ


  «____» ___________ 20___ р.


  2. ІІ розділ

  «____» ___________ 20___ р.


  3. ІІІ розділ

  «____» ___________ 20___ р.


  4. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень наукового керівника

  «____» ___________ 20___ р.


 3. Перелік графічного матеріалу (таблиці, рисунки, схеми) ____________________________________________________________________________

 4. Термін здачі роботи на рецензію науковому керівнику «___» _______20___ р.

 1. Термін повного завершення, оформлення і подання на кафедру дипломної роботи на захист «___» _______20___ р.


Завдання видав науковий керівник ______________ ________________

(підпис) (дата)


Завдання одержав студент ______________ ________________

(підпис) (дата)

ВІДЗИВ

наукового керівника на дипломну роботу


студента __________________________ групи _________


(прізвище, ім’я, по батькові)

НА ТЕМУ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Обсяг виконаної роботиЗагальна характеристика
Наукове і практичне значення роботиОцінка роботи студентаНауковий

керівник ____________________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


“____ “ _______________20___ р.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра податків та оподаткування


Спеціальність “Оподаткування”

Спеціалізація “Адміністрування податків і платежів”


ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДО


ДипломнОЇ роботи

на тему _____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________


Студент

______________________________

______________________________

підпис (П.І.Б.)

Науковий керівник

______________________________

______________________________

підпис П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)


Житомир 2013

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Розділ І. Теоретичні аспекти становлення та 7
1913.2kb.   Оподаткування
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Прямі податки належать до найбільш древніх форм оподаткування. Вона є обов’язковим елементом податкової системи держави на всіх етапах розвитку
65.6kb.   Оподаткування
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - На дипломну роботу
15.2kb.   Оподаткування
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Застосування податків, а зокрема прямих є одним з економічних методів керування І забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційними інтерес
144.3kb.   Оподаткування
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconконтроль робота - 1. Історія становлення багатопартійності в Україні
189.5kb.   політологія
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота icon"Ринок робочої сили та його особливості в Україні" - Ринок робочої сили та його особливості в україні
32.7kb.   Курсова робота з дисципліни "Макроекономіка"
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота icon"Ринок робочої сили та його особливості в Україні" - Ринок робочої сили та його особливості в україні
560kb.   Курсова робота з дисципліни "Макроекономіка"
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconДипломна робота на тему: « Обслуговування гостей напоями. » - Дипломна робота на тему
1581.4kb.   В этой дипломной работе полностью описано что такое меню, и правила состава меню,что такое ткила и абсент,обслуживание гостей напитками...
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconенергетична безпека україни: сучасний стан та стратегія забезпечення - Дипломна робота за освітньо кваліфікаційним рівнем „магістр”
1379.9kb.   магістерська робота
Прямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота iconОблік, аналіз і аудит фінансових результатів підприємства - Дипломна робота на тему: Облік, аналіз І аудит фінансових результатів підприємства
64.8kb.   Дипломна робота з обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты