\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні icon

"Ринок робочої сили та його особливості в Україні" - Ринок робочої сили та його особливості в україні


Скачать 32.73 Kb.
Название"Ринок робочої сили та його особливості в Україні" - Ринок робочої сили та його особливості в україні
Дата конвертации02.10.2013
Размер32.73 Kb.
ТипДокументы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-6.01


_________ПВНЗ «Європейський Університет» Криворізька філія_______

(повне найменування вищого навчального закладу)

____________________________кафедра Економіки та підприємства_____________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


(РОБОТА)


з ________________________«Макроекономіка»_________________________

(назва дисципліни)

на тему «РИНОК РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ»


Студента (ки) ІІ курсу ЗО-11 групи

напряму підготовки ______6.03.05.09_____

спеціальності ______«Облік і аудит» _____

___________Петрикова Н.М.____________

(прізвище та ініціали)

Керівник ____старший викладач_________

____________Шалкєєва О.М._____________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали


м. Кривий Ріг - 2013 рік

ЗМІСТ

С

Вступ 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ринку робочої сили

    1. Поняття та складові ринку робочої сили 5

    2. Кон'юктура ринку праці 9

    3. Нормативно-правове забезпечення ринку робочої сили 13

РОЗДІЛ 2. Аналіз функціонування ринку робочої сили в Україні

2.1. Сучасний стан ринку робочої сили в Україні 20

    1. Динаміка розвитку ринку робочої сили 23

    2. Проблеми функціонування ринку робочої сили 27

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення функціонування ринку робочої сили в Україні

3.1. Заходи держави, щодо ефективного функціонування

ринку робочої сили 31

Висновки 38

Список використаної літератури 40

Додатки


ВСТУП
Розвиток економіки будь-якої держави визначається наявними людськими ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також наявністю умов для її здійснення. Тому можливість займатися ефективною працею, забезпечення зайнятості та її регулювання, можна розглядати як чинник забезпечення стійкого економічного зростання держави.

У свою чергу, стійке економічне зростання розширює можливості зайнятості, приводить до скорочення безробіття, збільшення продуктивності праці та підвищення доходів працівників. У випадку, коли економічне зростання не супроводжується збільшенням кількості робочих місць, підвищенням продуктивності праці та доходів, користь отримують тільки ті, хто працює, а у цілому відбувається зростання безробіття та збільшення розриву між зайнятими і безробітними. Необхідність усунення подібних деформацій обґрунтовує актуальність дослідження ринку праці в контексті забезпечення стійкого економічного зростання України.

Предметом курсової роботи є теоретичні основи, поняття та складові ринку робочої сили, його кон'юктура та нормативно-правове забезпечення.

Об’єктом дослідження виступає аналіз функціонування ринку робочої сили в Україні.

Виходячи з дослідженого теоретичного аспекту ринку праці дослідити сучасний стан та динаміку розвитку ринку робочої сили в Україні.

Метою курсової роботи є визначення шляхів удосконалення функціонування ринку робочої сили в Україні. Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дослідити поняття та складові робочої сили;

- дослідити кон'юктуру ринку праці;

- визначити інструменти регулювання ринку праці;

- дослідити динаміку активності та зайнятості на ринку праці в Україні;

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні icon"Ринок робочої сили та його особливості в Україні" - Ринок робочої сили та його особливості в україні
560kb.   Курсова робота з дисципліни "Макроекономіка"
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconОблік міжнародних операцій - Собівартість продукції вартість матеріалів, амортизація основного капіталу, оплата робочої сили, накладні витрати, витрати на управління, інші витрати на одини
68.3kb.   курс з омо
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Дипломна робота
58.7kb.   Оподаткування
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - На дипломну роботу
15.2kb.   Оподаткування
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconТема: грошовий ринок
26.4kb.   Грошовий ринок це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно преміщаються (розподіляються І перерозподіляються) під впливом...
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Розділ І. Теоретичні аспекти становлення та 7
1913.2kb.   Оподаткування
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Застосування податків, а зокрема прямих є одним з економічних методів керування І забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із комерційними інтерес
144.3kb.   Оподаткування
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconПлан Поняття «управління» та його особливості Поняття соціального управління
229.8kb.  
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconПрямі податки: становлення та особливості справляння в Україні - Прямі податки належать до найбільш древніх форм оподаткування. Вона є обов’язковим елементом податкової системи держави на всіх етапах розвитку
65.6kb.   Оподаткування
\"Ринок робочої сили та його особливості в Україні\" - Ринок робочої сили та його особливості в україні iconКабінет Міністрів - центральний орган виконавчої влади в Україні - Державна служба статистики україни національна академія статистки обліку І аудиту кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Контрольна робота з дисципліни
725.1kb.   Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України
Разместите кнопку на своём сайте:
Рефераты


База данных защищена авторским правом ©CoolReferat 2000-2018
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Основная база рефератов
Рефераты